Katrin B

Katrin B

Inspiratör enligt Rättviseförmedlingen.

Katrin jobbar.Posted by Katrin Bååth 2014-02-22 20:09


Blev alldeles varm i hjärtat när jag fick reda på att jag var omnämnd som inspiratör av Rättviseförmedlingen. Läs mer här.

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.